Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti FilaWeb, se sídlem Nerudova 159, Rožnov pod Radhoštěm, 75661, tel: 777625788, IČ: 76307581 a to:

a) v rozsahu informací přijatých kontaktními formuláři na webu www.filaweb.cz

b) v rozsahu jméno, příjmení, email.

c) za účelem použití zadaných informací pro služby zákazníkům a zpracování vašeho požadavku, kdy Vaše osobní informace nebudou nikdy předány třetím stranám, ani použity k marketingovým, či jiným účelům.

d) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne od požadavku.

f) O výmaz vašich osobních údajů můžete kdykoliv požádat písemně na info@filaweb.cz.

g) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů k nim mám přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.